Способи поліпшення пам’яті

Тим, хто збирається вивчати англійську або будь-яку iншу iноземну мову, перш за все треба мати бажання вчитися та гарну пам’ять. Як свiдчать окремi дослiдження, не так вже багато й потрiбно, аби не тiльки зберегти добру пам’ять, але й поліпшити її. Серед чинникiв, вiд яких залежить якiсне функцiонування головного мозку, в багатьох випадках видiляють:

 1. Необхiднiсть добре висипатися, бо саме добрий сон є запорукою закріплення та узгодження епізодичних спогадів, пов’язаних з часом та місцем, що також сприяє розвитку моторних навичок.
 2. Наявнiсть стресових ситуацiй та вмiння їх подолати.
 3. Позитивне мислення з вiрою, що ви можете запам’ятати.
 4. Необхiднiсть робити перерви для бiльш якiсного закрiплення спогадiв.
 5. Активне соцiальне життя.
 6. Регулярнi фiзичнi вправи для поліпшення пам’яті.
 7. Дотримання правильного харчування, яке передбачає споживання продуктiв рослинного походження, в тому числi рослинних масел як основного джерела жирів, риби та птицi, та обмежує споживання червоного м’яса та молочних продуктів.

Практичнi поради щодо вивчення англійської мови

В наш час є набагато бiльше можливостей для вивчення англійської мови, нiж ранiше. Цьому сприяють також сучасні методи вивчення іноземних мов iз застосуванням новiтнiх технологiй та джерел iнформацiї, таких як, наприклад, iнтернет. Поради, як вивчити англійську найчастiше передбачають наступнi кроки:

 1. Визначити мету, для чого саме вам потрібне вивчення мови.
 2. Поцiкавитись, що вам може запропонувати iнтернет, який мiстить достатньо сайтів з вивчення англійської мови. Уроки в мережі дещо відрізняються від занять на курсах англійської мови, це також повинно дати певнi результати.
 3. Якомога бiльше оточити себе іноземною мовою, а також усiм, що про неї нагадує. Розпочати можна зi змiни меню телефону на англійську мову, а також слухати англомовну музику або дивитись англомовнi фiльми, новини тощо. Звiсно, цi заходи не дуже допоможуть із розмовними навичками, але вони сприятимуть покращенню сприйняття на слух.
 4. Організувати власний словник корисних слів, щоб власноруч вносити туди корисну лексику, так вона буде краще запам’ятовуватись.
 5. Чим бiльше спiлкування iноземною – тим краще. Добре, якщо у вас є друзi, якi також вивчають англійську або вже володiють нею на певному рiвнi.
 6. Використовувати свою цікавість. Якщо ставити питання та шукати на них відповіді, можна таким чином прискорити процес вивчення.
 7. Постiйна практика, як усна, так i письмова.

Найбiльш ефективним та надiйним є вивчення англiйської мови пiд керiвництвом досвiдчених викладачiв, володiючих не тiльки мовами, але й сучасними методиками викладання. Вивчити англійську мову у львові можна, звернувшись до спецiaлiзованого лінгвістичного центру Carpe Diem.

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit