Про важливiсть знання англійської мови вiдомо всiм, але не всi усвiдомлюють, що спiлкуватися буває складнiше, нiж навчитися читати та писати англійською мовою. В певнiй мiрi розмовні навички тренують школи та університети, зокрема школа іноземних мов львів, але не завжди цього достатньо. Тому може статися так, що ви маєте значний словниковий запас, але це не допомагає добре розуміти мову у разi живого спілкування.

Справа в тому, що не завжди є чiткi правила вивчення, як, наприклад, в граматицi. Тому й виникає одна з найбiльших перешкод на шляху вивчення мови — «розумовий ступор», який виникає тодi, коли ви раптом помічаєте, що багато чого зi сказаного вам незрозумiле. Скорiш за все, це вiдбувається через невпевненнiсть у здатності сприймання на слух англійської в достатній мірі. Тому важливо усвідомлювати, що нерозуміння не є ненормальним. Крiм того, у кожної людини вміння слухати розвинене в різній мірі.

Для чого потрiбно тренувати аудiювання?

Аудіювання належить до надзвичайно важливих навичок, завдяки яким можна навчитися розумінню англійської мови на слух. Чому потрібно окремо працювати над аудіюванням? Аудіювання допомагає придбати новi знання, зокрема вивчити нові лексичнi одиницi або певнi мовні конструкції та особливостi їхнього застосування. Зважаючи на те, що в будь-якiй мовi є акценти, важливо навчитися розпізнавати слова, якi ви добре знаєте, у різноманiтних звучаннях.

Перевага тренування аудіювання полягає в тому, що ви не потребуєте співрозмовникiв або викладачів, навiть не має особливого значення те, які є курси англійської у Львові. Зараз є безлiч можливостей для самостiйних занять аудіюванням. При цьому корисним стане будь-який англомовний матерiал, як-то аудіокниги або радіо- та телепередачi, пісні англійською тощо. Звичка слухати англомовний матерiал прискорює не тiльки розпізнавання знайомих слiв, а й розвиток iнших мовних навичок. Велике значення має системний пiдхiд до аудіювання, тому важливо користуватися матеріалами, які не тiльки вiдповiдають вашому мовному рiвню, але й сприяють розвитку різних аспектів цієї важливої мовної навички.

Основнi поради при тренуваннi аудiювання

Сучасні методи вивчення іноземних мов дають декiлька порад щодо занять з аудіювання. Найголовнiша порада полягає в тому, що прослуховування аудіозаписiв треба виконувати якомога частіше, але короткими періодами. Нема сенсу 2 години поспiль прослуховувати аудіокниги або аудіолекції, тим бiльш якщо ви мало чого розумiєте. Для початку буде достатньо 5 разiв на тиждень максимум по 10 хвилин. Таким чином, можна помiтити певний прогрес вже через 2–3 мiсяцi. Окрiм того, що треба запастися терпiнням, ще потрiбно:

  • змиритися з тим, що ви не зможете розуміти всього, що почуєте;
  • намагатися не перекладати почуте на рідну мову;
  • прагнути зрозуміти суть або основну думку, не концентруючись на окремих дрiбницях.

Не перекладати почуте на рідну мову важливо з огляду на те, що може виникнути слуховий бар’єр. Які причини появи слухового бар’єру? Пiд час спілкування зі співрозмовником важливо не «випадати» iз розмови, зосередивши свою увагу на перекладi незрозумiлих моментiв. Таким чином, ви не слухаєте, що розповiдає співрозмовник далi, незважаючи на те, що незрозумiле може прояснитися з його подальшого монологу

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit