Мiсце англійської мови в сучасному житті

Сьогоднi важко уявити собi життя без iноземних мов, особливо без англiйської, бо саме вона стала найважливішою та найпоширенішою з усiх свiтових мов. Вона посiла провiдне мiсце у мiжнародних вiдносинах, стала мовою міжнародної торгівлі та спiвпрацi, а також новiтнiх технологій, Саме тому з’являється дедалi бiльше програм вивчення англійської мови для початківців.

Державна мова п’яти країн свiту, до яких належать Велика Британiя, Сполученi Штати Америки та Австралiя, також використовується у якостi однiєї з робочих мов спiвтовариства Організації Об’єднаних Націй. Саме англiйською спiлкуються у Європейському Співтоваристві, а також у багатьох країнах Азії та Африки. Програма для вивчення англійської мови передбачає не тiльки саме вивчення мови, але також знайомство з цiкавими фактами, що стосуються англомовної культури, традицiй тощо.

Україна розвиває відносини з багатьма країнами свiту, намагаючись брати повноправну участь в усiх заходах, що є важливими на свiтовому рiвнi. У зв’язку з цим необхiдно, щоб якомога бiльше українцiв могли спiлкуватися англiйською. Це також буде сприяти подорожуванню країнами свiту без зайвих проблем.

Програми вивчення англійської мови

Не зважаючи на те, що ми вивчаємо англiйську мову щонайменше 8 рокiв у школi, а потiм ще кiлька рокiв в унiверситетi, це не завжди допомагає при зустрiчi з iноземцями. Саме тому найбiльшою популярнiстю користується вивчення англійської мови з нуля. Будь-яка освіченiй людинi сьогоднi вкрай потрiбно володіти англійською, бо саме такi знання вiдкривають шлях до подальшого самовдосконалення, в тому числi, через самоосвіту.

Провiднi методики вивчення мови Шекспiра пропонують певнi системи введення нового матеріалу таким чином, щоб вiдбувалося неодноразове повторення вже пройденого. Саме це сприяє ефективному засвоєнню, а також розвитку рефлексивної реакції. Якщо ви бажаєте самостiйно вивчати англiйську, вам може допомогти англійська мова онлайн.

Але бiльш ефективним та надiйним є вивчення англiйської мови пiд керiвництвом досвiдчених викладачiв та iз застосуванням сучасних методик, до яких належить метод Каллана. Англійська мова, години занять за методом Каллана проходять дуже iнтенсивно, а iноземна мова звучить практично без перерви всi 60 секунд, що вмiщаються у хвилину, та 60 хвилин за годину.Якщо у вас виникає бажання займатися за цим методом, вам необхiдно звернутися до центру іноземних мов Carpe Diem, що знаходиться у Львовi. В авторській методиці  Карпе Діем застосовуються елементи методу Каллана. Викладачi центру вiдрiзняються багатим досвiдом та професiоналiзмом.

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit